Chia sẻ:

Cơ sở đánh giá tiềm năng đầu tư

Tính minh bạch và công bố thông tin của DN niêm yết là những điều kiện căn bản giúp các nhà đầu tư trong nước và quốc tế có thể tiếp cận và đánh giá tiềm năng đầu tư.

Trong bối cảnh yêu cầu về hội nhập ngày càng sâu, rộng giữa thị trường vốn Việt Nam với quốc tế, việc nâng cao chất lượng công bố thông tin minh bạch, quản trị công ty (QTCT) và quan hệ nhà đầu tư là các trụ cột chiến lược giúp nâng cao chất lượng môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Đây cũng là lý do Sở GDCK Hà Nội (HNX) là đơn vị tiên phong trong hoạt động thúc đẩy QTCT của DN niêm yết (DNNY), trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó tổng giám đốc HNX cho biết, HNX đã nỗ lực bền bỉ trong triển khai nhiều chương trình nhằm cải thiện chất lượng QTCT, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa niêm yết trên TTCK.

Trải qua 4 năm thực hiện, chương trình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các thành viên thị trường, đặc biệt là từ các DNNY, cũng như sự đánh giá cao của Bộ Tài chính, UBCKNN và các tổ chức quốc tế.

“Tiếp nối các chương trình năm trước, năm nay, HNX tổ chức chương trình đánh giá “Công bố thông tin và minh bạch năm 2016” tiếp tục sử dụng phương pháp thẻ điểm, đánh giá các thực hành QTCT của DNNY dựa theo các bằng chứng, thông tin được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng”, ông Trung nói.

Mục tiêu của chương trình năm nay nhằm đánh giá tổng quan về thực hành công bố thông tin và QTCT của các DNNY trên HNX, thúc đẩy chất lượng công bố thông tin của DN và đóng vai trò tham chiếu cho các định hướng chính sách mới về QTCT, đồng thời giới thiệu các tiêu chuẩn, xu hướng mới về QTCT đến các DN Việt Nam.

Đối tượng được đánh giá là toàn bộ DN đang niêm yết trên HNX đến cuối tháng 3/2016, không tính những DN hủy niêm yết thì con số tổng cộng là 357. Bộ tiêu chí đánh giá sẽ bao gồm 102 câu hỏi, chia thành 5 lĩnh vực chính là quyền của cổ đông; đối xử bình đẳng với cổ đông; vai trò của các bên liên quan; công bố thông tin và minh bạch; và trách nhiệm của HĐQT và Ban Kiểm soát. Trong đó vai trò của Ban Kiểm soát mới được bổ sung đánh giá trong chương trình năm nay.

Cũng theo ông Trung, các tiêu chí đánh giá năm 2016 có một số sửa đổi nhằm cập nhật các thay đổi trong các văn bản pháp quy như Luật DN 2014, Thông tư 155/2015/TT-BTC… và các thông lệ quốc tế mới như Bộ Nguyên tắc về QTCT năm 2015 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Ngoài ra các tiêu chí đánh giá năm nay cũng tính đến các yếu tố khác biệt về ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Thông tin công bố sẽ bao gồm toàn bộ các thông tin DNNY công bố cho năm tài chính 2015. Các thông tin này được DNNY cung cấp cho HNX theo quy định của pháp luật, và các thông tin mà DNNY công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

“Để đảm bảo tính khách quan và chuyên nghiệp, việc đánh giá dữ liệu của chương trình sẽ được thực hiện bởi một đơn vị thứ ba độc lập. Dự kiến, kết quả chương trình đánh giá sẽ được công bố và 30 DN có kết quả cao nhất sẽ được HNX tôn vinh tại Hội nghị DNNY thường niên trong tháng 10 năm nay”, ông Trung cho biết thêm.

Đứng trên quan điểm của các nhà đầu tư, các chuyên gia chứng khoán cho rằng, tính minh bạch và công bố thông tin của DNNY là những điều kiện căn bản giúp các nhà đầu tư trong nước và quốc tế có thể tiếp cận và đánh giá tiềm năng đầu tư. Do vậy, HNX cho rằng, kể cả khi công ty tự nguyện thực hiện các thông lệ tốt nhất về công bố thông tin và QTCT nhưng lại không công bố ra bên ngoài, thì kết quả đánh giá dành cho công ty cũng có thể không cao.

 

Trần Hương

 


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.