Chia sẻ:

Cổ phiếu ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất

Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tại thời điểm hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý 4/2016, chỉ có 364/372 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 98%, đạt mức tăng 2%.

Báo cáo số liệu báo cáo tài chính cho thấy, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX trong quý 4/2016 đạt 15.027 tỷ đồng, tương đương mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, 327 doanh nghiệp niêm yết kinh doanh lãi và tổng giá trị lãi là 16.025 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Bên cạnhh đó, 37 doanh nghiệp có kết quả hoạt động thua lỗ, tổng giá trị lỗ là 998 tỷ đồng đồng thời tăng 217% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh hiện tại, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp dẫn đầu về kết quả kinh doanh, với 105 doanh nghiệp kinh doanh lãi, giá trị lãi đạt 4.727 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng giá trị lãi.

Ngành tài chính đứng thứ hai, với 21 doanh nghiệp kinh doanh lãi 3.979 tỷ đồng chiếm 24,8% tổng giá trị lãi.

Với sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản, ngành xây dựng chiếm vị trí thứ ba, với 62 doanh nghiệp kinh doanh lãi 1.911,6 tỷ đồng chiếm 12% tổng giá trị lãi.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất với 5 doanh nghiệp và giá trị lỗ 331 tỷ đồng./.

 

Linh Chi

 

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.