Chia sẻ:

CMX: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 24 03 CMX Earning release 4Q23

 

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần và LNST của CMX đạt 2.043 tỷ đồng (-29,5% svck) và 51 tỷ đồng (-22,7% svck). Doanh thu và LNST đều giảm mạnh so với cùng kỳ do kinh tế suy thoái, sức tiêu dùng của người dân trong năm 2023 suy giảm khiến xuất khẩu thủy sản gặp khó khăn.