Chia sẻ:

Chuyên gia tư vấn đầu tư tại ABS

Bà NGUYỄN HẢI ANH

anh.nguyenhai@abs.vn

Cử nhân ngành ngân hàng – tài chính, trường đại học Kinh Tế – ĐH Kinh tế Quốc Dân
Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

Chứng chỉ phái sinh

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Đầu tư giá trị kết hợp với dòng tiền thị trường và Phân tích kỹ thuật

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 18/02/2008

Bà NGUYỄN PHƯƠNG NGA

nga.nguyenphuong@abs.vn

 Cử nhân Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội

Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

Chứng chỉ phái sinh

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Hướng đến mong muốn nhu cầu đầu tư của khách hàng để có thể lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp với rủi ro của khách hàng, nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư.

Sử dụng phương pháp cơ bản lựa chọn những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Kết hợp phương pháp PTKT VSA phân tích giá và khối lượng nhận biết cung cầu trên thị trường dự đoán dòng tiền thông minh nhằm xác định xu hướng tương lai của giá.

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 07/12/2009

Ông NGUYỄN HẢI ĐĂNG

dang.nguyenhai@abs.vn

Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương

Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

 

Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

 

Có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 12/11/2019

Ông ĐẶNG ANH TUẤN

Tuan.DangAnh@abs.vn

Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội
Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Phân tích doanh nghiệp, Phân tích kỹ thuật, Đầu tư cổ phiếu với nền tảng cơ bản vững chắc, có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 01/10/2017

Bà VŨ HẢI LINH

linh.vuhai@abs.vn

Cử nhân kinh tế TCDN Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Với kinh nghiệm lâu năm trong thị trường chứng khoán, quan điểm đầu tư là lựa chọn cổ phiếu cơ bản kết hợp phương pháp kỹ thuật để xác định điểm mua bán chứng khoán, giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. Ngoài ra tìm kiếm chia sẻ thông tin hot để nắm bắt cơ hội và lựa chọn phương án đầu tư tối ưu cho khách hàng.

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 01/10/2008

Ông PHẠM NGỌC CẢNH

canh.phamngoc@abs.vn

Cử nhân kinh tế 

Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.

 PHƯƠNG PHÁP ĐẦU 

Phân tích theo cơ bản, kết hợp phân tích kỹ thuật và dòng tiền.

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

 

Có 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 01/01/2010

Ông NGÔ ĐỨC SINH

sinh.ngoduc@abs.vn

Cử nhân Kinh doanh – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ.

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 19/10/2020

Ông NGUYỄN HẢI LONG

long.nguyenhai@abs.vn

Cử nhân Học viện Ngoại giao

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Phân tích kỹ thuật, kết hợp với xác định dòng tiền mạnh để tìm điểm mua bán hợp lý

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 01/07/2021

Ông DƯƠNG NGÔ TUẤN

 tuan.duongngo@abs.vn

Cử nhân Tài chính Ngân hàng Đại học Ngoại thương

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Hướng đến mong muốn nhu cầu đầu tư của khách hàng để có thể lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp với rủi ro của khách hàng, nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư.

Sử dụng phương pháp cơ bản lựa chọn những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Kết hợp phương pháp PTKT VSA phân tích giá và khối lượng nhận biết cung cầu trên thị trường dự đoán dòng tiền thông minh nhằm xác định xu hướng tương lai của giá.

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 23/08/2021