Chia sẻ:

CHP: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 240312_CHP_Short Report

 

Nhìn chung, năm 2023 là một năm kém tích cực đối với CHP nói riêng và các DN thủy điện nói chung do chịu tác động bởi hiện tượng thời tiết El Nino. Theo đó, lũy kế cả năm 2023, DTT của CHP đạt 881,4 tỷ đồng (-20% svck), LNST đạt 338 tỷ đồng (-34% svck). Biên lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 53,3%, giảm so với mức 60,1% của cùng kỳ năm trước. Sản lượng phát điện năm 2023 giảm 18,93% svck.