Chia sẻ:

Chỉ số VN-Index có thể sẽ có nhịp tăng để kiểm định kháng cự tại mốc 1058 điểm vừa đánh mất trong khi VN30 có thể kiểm định lại kháng cự tại 1030 điểm.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ có nhịp tăng để kiểm định kháng cự tại mốc 1058 điểm vừa đánh mất trong khi VN30 có thể kiểm định lại kháng cự tại 1030 điểm.