Chia sẻ:

Chỉ số khả năng cao sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự 980 điểm trong tuần này và tiếp tục chinh phục ngưỡng 990 điểm.

Chỉ số khả năng cao sẽ vượt qua ngưỡng kháng cự 980 điểm trong tuần này và tiếp tục chinh phục ngưỡng 990 điểm.