Chia sẻ:

Chấm dứt hợp đồng Đại lý Lưu ký và Thanh toán Trái Phiếu

Từ ngày 29/11/2021 Tổ chức phát hành là CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE AM và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình chấm dứt hợp đồng Đại lý Lưu ký và Thanh toán Trái Phiếu:

Tên Trái phiếu: Trái phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE AM

Mã Trái phiếu: SAMCH2126001

Mệnh giá: 100.000 đ

Ngày phát hành: 05/03/2021

Ngày đáo hạn: 05/03/2026

 

Trân trọng cảm ơn!