Chia sẻ:

CEO: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 240307 CEO Earning release 4Q23

 

Mặc dù Q4/2023 có nhiều sự khởi sắc nhưng kết quả kinh doanh cả năm vẫn ảm đạm. Doanh thu thuần của CEO đạt 1.393 tỷ đồng (-45,3% svck), LNST của Cổ đông công ty mẹ đạt 153 tỷ đồng (-45,1% svck). Như vậy, năm 2023, CEO chỉ hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận. KQKD trong năm 2023 của CEO sụt giảm khi thị trường BĐS vẫn ảm đạm, lượng tiêu thụ giảm mạnh (mảng BĐS của CEO giảm 56% doanh thu so với năm 2022). Ngoài ra, trong Q4/2023, KQKD của CEO có sự khởi sắc khi doanh thu đạt 451 tỷ (cao nhất trong năm 2023, +77,5% QoQ).