Chia sẻ:

CBTT về việc UBCKNN chấp thuận cho ABS được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

Ngày 23/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo về việc được chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trươc tiền bán chứng khoán theo công văn số 383/QĐ-UBCK ngày 22/06/2022 (Chi tiết theo Công văn đính kèm).

> Công văn của UBCK