Chia sẻ:

CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 2

Ngày 29/12/2022, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26/12/2022.

ABS_CV CBTT về việc thay đổi GCN ĐKDN lần 2_UBCK

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2