Chia sẻ:

CBTT về việc thay đổi đăng ký hoạt động chi nhánh Vũng Tàu

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung và cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Ngày 30/05/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 30/05/2023.

CBTT bất thường của SGDCKVN

CBTT trên cổng TTĐT của UBCKNN

CN DKKD 30.5.2023