Chia sẻ:

CBTT về việc thay đổi đăng ký hoạt động chi nhánh Thái Bình lần thứ 1

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung và cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Ngày 13/09/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh thay đổi lần thứ 1 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 11/09/2023.

CBTT UBCKNN ĐKKD CN Thái Bình

CBTT bất thường ĐKKD CN Thái Bình

ĐKKD CN Thái Bình_2023.09