Chia sẻ:

CBTT về việc thay đổi đăng ký hoạt động chi nhánh Hải Phòng

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung và cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Ngày 19/05/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 15/05/2023.

 

CBTT trên cổng TTĐT của UBCK

CBTT SGDCKVN

ĐKKD Hải Phòng