Chia sẻ:

CBTT về việc thay đổi đăng ký hoạt động chi nhánh Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung và cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Ngày 01/08/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 18/07/2023.

CBTT bất thường Sở_ĐKKD chi nhánh Đà Nẵng_01082023

CBTT CĐT UBCKNN_ĐKKD chi nhánh Đà Nẵng_01082023

ĐKKD Đà Nẵng