Chia sẻ:

CBTT về việc thay đổi con dấu Công ty

Ngày 14/04/2023, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) thay đổi mẫu dấu Công ty do thay đổi từ số đăng ký kinh doanh thành mã số doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 04/11/2022.

CBTT trên cổng TTĐT của UBCKNN_thay đổi con dấu