Chia sẻ:

CBTT về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Huế của ABS

Ngày 05/07/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo về việc chuyển địa điểm chi nhánh Huế của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình theo Quyết định số 434/QĐ-UBCK ngày 05/07/2022 của UBCK về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh Công ty Chứng khoán. Cụ thể chi nhánh Huế mới của ABS: Tầng 1, số 62 Nguyễn Tri Phương, Phường Phú Hội, Thành phố Huế.

> Quyết định của UBCK số 434/QĐ-UBCK