Chia sẻ:

CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Ngày 28/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Chi tiết theo công văn đính kèm.

> Công văn CBTT