Chia sẻ:

CBTT về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa ABS và người có liên quan ABB

Ngày 01/11/2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã ký kết Hợp đồng Tư vấn phát hành cổ phiếu trả cổ tức và Hợp đồng cung cấp dịch vụ Tư vấn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với người có liên quan – Ngân hàng TMCP An Bình

> CV CBTT