Chia sẻ:

CBTT về việc đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại Sơn La

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động đối với Văn phòng đại diện tại tỉnh Sơn La.
Ngày 06/10/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp ngày 29/09/2023.

CBTT Sở GD

CBTT_UBCKNN

ĐKKD_VPDD Sơn La_lần đầu