Chia sẻ:

CBTT về việc chấp thuận thành lập VPDD tại Sơn La

Ngày 21/07/2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận được quyết định số 612/QĐ-UBCK về việc chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Sơn La.

CBTT bất thường SGD thành lập VPDD Sơn La

CBTT bất thường UBCKNN thành lập VPDD tại Sơn La

QĐ 612UB-CKNN chấp thuận thành lập VPĐD tại Sơn La