Chia sẻ:

CBTT về quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 134/UBCK-XPHC

Ngày 8/4/2024, CTCP Chứng khoán An Bình đã nhận được Quyết định số 134/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 4/4/2024 về việc xử phạt vi phạm hành chính.

 

QĐ 134-QĐ-XPHC Xử phạt vi phạm hành chính – 04042024

CV 123-ABS-PC2024 – CBTT 24h về QĐXP VPHC số 134-UBCK-XPHC – 080424-HNX

CV 123-ABS-PC2024 – CBTT 24h về QĐXP VPHC số 134-UBCK-XPHC – 080424-UBCK

CV 123-ABS-PC2024 – CBTT 24h về QĐXP VPHC số 134-UBCK-XPHC – 080424-VNX