Chia sẻ:

CBTT về Quyết định Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với người liên quan

Ngày 07/07/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo về việc thông qua giao dịch với người có liên quan là Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) để triển khai dự án ABS Bond.

> Quyết định của HĐQT