Chia sẻ:

CBTT về Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch với người có liên quan là Tập đoàn Geleximco – Công ty Cổ phần.

CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với người có liên quan là Tập đoàn Geleximco – Công ty Cổ phần trong file đính kèm.

> Nghị quyết số 79

> CV CBTT