Chia sẻ:

CBTT về giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ của người nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo về giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ của người nội bộ là bà Lê Thị Thu Hiền, giữ chức vụ Kế toán trưởng.

ABS_Thông báo giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ của người nội bộ_Bà Lê Thị Thu Hiền_public

ABS_CV CBTT số 07 về giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ của người nội bộ_Bà Lê Thị Thu Hiền_UBCK