Chia sẻ:

CBTT Thông báo về giao dịch mua cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP giữa Công ty và người nội bộ

Ngày 07/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo về giao dịch mua cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP giữa Công ty và người nội bộ là thành viên HĐQT và Thư ký công ty như sau:

> Công văn CBTT