Chia sẻ:

CBTT thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Thái Bình do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp

Ngày 04/03/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ 2 ngày 23/02/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Thái Bình cấp

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh – Chi nhánh Thái Bình

Sở VN và HN

UBCKNN