Chia sẻ:

CBTT Thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Huế

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT24 ngày 10/01/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, ABS trân trọng thông báo: 

– Thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Huế từ địa chỉ: tầng 1 số 62 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế sang địa chỉ: Tầng 1 Lô B8, LK2 khu A, khu đô thị mới An Vân Dương, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 

CBTT Thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Huế_UBCK

CBTT Thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Huế_VNX_HNX

NQ HĐQT Thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Huế