Chia sẻ:

CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Ngày 14/06/2023, ABS nhận được Quyết định số: 38012/QĐ-CTHN-TTKT8-XPVPHC ngày 31/05/2023 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế

ABS_QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế_VNX

ABS_QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế_UBCK