Chia sẻ:

CBTT Quyết định xử phạt hành chính số 697 của UBCKNN

Ngày 22/09/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã nhận được Quyết định số 697/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 16/09/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính ABS.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

> Quyết định số 697/QĐ-XPHC