Chia sẻ:

CBTT Quyết định thay đổi địa chỉ Chi nhánh Huế

Ngày 01/04/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình nhận được Quyết định số 355/QĐ-UBCK về việc Thay đổi địa điểm chi nhánh Huế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

CBTT_Thay Đổi Địa Chỉ CN Huế_Gửi UBCK

CBTT_Thay Đổi Địa Chỉ CN Huế_Gửi Sở

Qđ UBCK Thay Đổi Địa Chỉ CN Huế_01042024