Chia sẻ:

CBTT Quyết định 993 về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh

Ngày 02/12/2022, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) đã nhận được Quyết định số 993/QĐ-UBCK về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 611/QĐ-UBCK ngày 07/10/2013. (Chi tiết theo Quyết định đính kèm).

> ABS_Quyết định 993 về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh_02122022

> ABS_CV 403_CBTT Quyết định về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh_02122022_UBCK