Chia sẻ:

CBTT QĐ HĐQT miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Ngày 22/09/2022, HĐQT của CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-HĐQT22 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của bà Hoàng Thị Thu Hiền (Chi tiết theo file đính kèm).

> Quyết định HĐQT số 69