Chia sẻ:

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết theo chương trình ESOP

Ngày 08/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo về Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết theo chương trình ESOP. Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

> Nghị quyết HĐQT