Chia sẻ:

CBTT Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Ngày 26/10/2021, Ngân hàng TMCP An Bình nhận được Giấy chứng nhận số 230/GCN-UBCK ngày 26/10/2021 do UBCK NN cấp về việc Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết xem tại đây.

ABS trân trọng thông báo./.