Chia sẻ:

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh CTCP Chứng khoán An Bình – Chi nhánh Hà Nội

Ngày 10/04/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đăng ký lần đầu ngày 05/04/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp

Giấy phép ĐKKD Hà Nội-

Sở VN và HN

UBCK