Chia sẻ:

CBTT công văn gửi VSDC về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (mã chứng khoán: ABW) công bố thông tin về công văn gửi VSDC về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

CBTT HNX, VNX về ngày chốt

CBTT SSC về ngày chốt

Thông báo với VSD về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ 2024