Chia sẻ:

BSR (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 20.600 VNĐ): Giá dầu neo cao hỗ trợ lợi nhuận

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu BSR tại 3Q23 Update BSR Full Report 1

 

  • Chúng tôi giữ nguyên quan điểm triển vọng lợi nhuận của BSR năm 2023 & 2024 sụt giảm so với năm 2022 do giá dầu đã suy yếu so với năm 2022, từ đó làm thu hẹp crack spread & năm 2024 BSR tiến hành đại tu NMLD Dung Quất (TA5).
  • Chúng tôi thực hiện điều chỉnh tăng dự phóng KQKD năm 2023F & 2024F của BSR so với báo cáo trước trên cơ sở KQKD Q3/2023 khả quan. Theo đó, năm 2023F doanh thu và LNST cổ đông Công ty mẹ của BSR dự kiến lần lượt đạt 139.082 tỷ đồng (-16,8% svck và cao hơn 0,4% so với dự báo trước của chúng tôi) & 8.029 tỷ đồng (-45,5% svck và cao hơn 5,5% so với dự báo trước đó). EPS và BVPS 2023F lần lượt là 2.608 đ/cp & 18.442 đ/cp, tương ứng P/E & P/B đạt 7,32 lần & 1,02 lần.
  • 2024F: Chúng tôi dự phóng doanh thu BSR đạt 119.610 tỷ đồng (-14% svck), LNST cổ đông Công ty mẹ dự kiến đạt 7.155 tỷ đồng (-10,9% svck). EPS và BVPS 2024F lần lượt là 2.326 đ/cp & 20.471 đ/cp, tương ứng P/E & P/B lần lượt đạt 8,1 lần & 0,92 lần.
  • Chúng tôi nâng giá mục tiêu BSR lên 20.600 đ/cp (từ mức 19.800 đ/cp), với khả năng tăng giá 9,4% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị KHẢ QUAN đối với BSR