Chia sẻ:

BSR (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 19.200 VNĐ): Phát huy nội lực, vượt qua thách thức

Chúng tôi hạ dự báo lợi nhuận năm 2023 của BSR do giá dầu điều chỉnh, làm suy giảm crack spread. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng crack spread năm 2023 sẽ vẫn duy trì ở mức cao 12-20 USD/thùng tùy sản phẩm. Doanh thu năm 2023 của BSR dự phóng giảm 17,1% svck về mức 138.572 tỷ đồng. LNST cổ đông Công ty mẹ năm 2023 dự báo đạt 7.613 tỷ đồng (-48,3% svck). EPS 2023 forward dự kiến đạt 2.455 đồng/cp, BVPS 2023F dự kiến đạt 18.268 đồng/cp, tương ứng P/E forward và P/B forward đạt 7,0 lần & 0,95 lần. Giá mục tiêu là 19.190 đ/cp (Upside 10,9% so với giá hiện tại). Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với BSR.

 

Xem chi tiết Báo cáo cổ phiếu BSR tại: Báo cáo phân tích cổ phiếu BSR