Chia sẻ:

BSI – Báo cáo cập nhật ĐHĐCĐ 2024

 

Xem chi tiết Báo cáo tại 240423 AGM_BSI

  • Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, NLG vẫn duy trì chiến lược tập trung vào phân khúc vừa túi tiền và tìm kiếm mở rộng quỹ đất. Kế hoạch doanh thu đạt 6.657 tỷ đồng (+107% svck) và LNST của cổ đông Công ty mẹ đạt 506 tỷ đồng (+5% svck) đến từ một số dự án như án Southgate, Akari (GĐ2), Cần Thơ.
  • Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Nam Long cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 và 2024 bằng tiền mặt 5% mệnh giá.
  • Về tình hình kinh doanh Q1/2024, doanh số Q1/2024 ước đạt 1.160 tỷ đồng (gấp 6 lần svck nhưng giảm 47% QoQ). Đồng thời trong Q1, tiến độ bàn giao các dự án chậm hơn dự kiến do dự án Cần Thơ gặp vướng mắc liên quan đến phê duyệt giá đất dự án nhưng hiện tại đã hoàn thành và dự kiến ghi nhận doanh thu từ Q2/2024.

 


 

ABS Research còn cung cấp các báo cáo cổ phiếu, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường định kỳ,…luôn được cập nhật tức thời, hứa hẹn đem lại cho các nhà đầu tư những thông tin đầu tư hiệu quả nhất. Xem thêm bộ tài liệu đầu tư này tại đây.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
📞Hotline: 1900 5454 96
– Youtube: https://bit.ly/ytb-abs