Chia sẻ:

BID (Khả quan – Giá mục tiêu: 49.850 VNĐ): Tốc độ tăng trưởng được duy trì

Chúng tôi dự phóng LNTT năm 2023 của BID đạt 26.994 tỷ đồng (+17,1% svck) với BVPS 2023F là 24.927 đ/cp dựa trên triển vọng tín dụng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh với mục tiêu hướng tới phân khúc bán lẻ và việc thay đổi cách tính LDR giúp ngân hàng có thể cho vay thêm một lượng tiền lớn mà không cần phải gia tăng thêm nguồn vốn huy động. Giá mục tiêu là 49.850 đ/cp tương ứng P/B 2023F ở mức 2,0x lần. Với mức giá mục tiêu 49.850 đ/cp tiềm năng tăng giá +12,3%, chúng tôi nâng xếp hạng của cổ phiếu BID từ TRUNG LẬP lên KHẢ QUAN.

 

Xem chi tiết tại đây:  Báo cáo phân tích cổ phiếu BID