Chia sẻ:

BFC: Báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023

 

Xem chi tiết tại 24 03 BFC Earning release 2023

 

Lũy kế cả năm 2023, kết quả kinh doanh của BFC mặc dù đi ngang nhưng tương đối tích cực so với các doanh nghiệp trong ngành. Ngoại trừ quý 1 thua lỗ, các quý sau đó đều đạt kết quả thuận lợi. BFC ghi nhận doanh thu đạt 8.588 tỷ đồng, đi ngang sv năm 2022; LNST đạt 148 tỷ đồng, giảm -1% svck. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 10,3% lên 10,6%. Chúng tôi cho rằng triển vọng kinh doanh năm 2024 của BFC sẽ trung lập do giá phân bón tiếp tục suy yếu khi nguồn cung phục hồi. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ phân bón được dự báo sẽ cải thiện do thời tiết thuận lợi.