Chia sẻ:

Báo cáo tài chính Quý II/2020 và Công văn giải trình kết quả kinh doanh Quý II/2020