Chia sẻ:

Báo cáo kết quả bán giải chấp chứng khoán của khách hàng là người nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình báo cáo kết quả bán giải chấp chứng khoán của khách hàng là người nội bộ của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) từ ngày 10/11/2022 đến ngày 22/11/2022.

Thông tin về cá nhân sở hữu chứng khoán:

 – Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐẠT

 – Quốc tịch: Việt Nam

 – Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức sở hữu với người nội bộ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 – Mã chứng khoán đăng ký bán giải chấp: PDR

 – Số lượng chứng khoán đăng ký bán giải chấp:

+ Từ ngày 10/11/2022 đến 14/11/2022: 964.000 Cổ phiếu

+ Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 22/11/2022: 1.363.000 Cổ phiếu

– Thời gian thực hiện giao dịch bán giải chấp: Từ ngày 10/11/2022 đến ngày 22/11/2022

– Số lượng chứng khoán bán khớp: 0 Cổ phiếu.