Chia sẻ:

STB (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 33.000 VNĐ): Hoàn thành sớm xử lý trái phiếu VAMC thúc đẩy tăng trưởng

Chúng tôi cho rằng triển vọng lợi nhuận của STB trong năm 2023 sẽ khả quan dựa trên những yếu tố sau: (1) Tăng trưởng tín dụng cải thiện về cuối năm, NIM có sự hồi phục; (2) Chất lượng tài sản lành mạnh hơn nhờ tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC tồn đọng; (3) Lợi nhuận đột biến nhờ hoàn nhập và giảm chi phí dự phòng. Giá mục tiêu là 33.000 đ/cp tương ứng P/B mục tiêu 1,2x lần. Với tiềm năng tăng giá +13%, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN với cổ phiếu STB.

 

Xem chi tiết báo cáo cổ phiếu STB tại 2023 10 04 STB Full report