Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin tuần từ 04/05/2023 đến 05/05/2023

HỒI PHỤC

Thị trường đang trong xu hướng hồi phục tới vùng 1.060 hoặc cao hơn ở vùng 1.077-1.079. NĐT tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đã mua trước đó và tham gia trading ngắn hạn với các cổ phiếu có trạng thái tích lũy tốt và dòng tiền vào cao. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của thị trường nằm ở vùng 1.029.

 

Xem chi tiết Toàn cảnh thị trường tuần từ 04/05/2023 đến 05/05/2023 tại Toàn cảnh thị trường – Bản tin tuần – 2023 05 04