Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 27/02/2024 – Kiểm định lực cung

 

Kiểm định lực cung

Xem chi tiết Bản tin tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2024 02 27

 

VN-Index hồi phục trở lại từ đường trung bình trượt MA10 của biểu đồ ngày với sự góp mặt của nhóm Chứng khoán, Ngân hàng. Giá trị giao dịch cao hơn trung bình 20 phiên (duy trì quanh 20 nghìn tỷ). Trên biểu đồ ngày, thị trường chưa đánh mất xu hướng tăng ngắn hạn khi chưa gãy các đường hỗ trợ ngắn, tuy nhiên sau phiên điều chỉnh mạnh, chỉ số cần thời gian để hấp thụ lại lực cung.

 

VN-Index cũng đang hồi phục trên các biểu đồ khung nhỏ, kiểm định lại các đường hỗ trợ ngắn hạn MA10 và MA20. Đường MA10 đã cắt xuống đường MA20 nhưng các chỉ báo kỹ thuật (MFI, MACD, Stoch,…) đều đang quay đầu hồi phục nhẹ. Như vậy thị trường có khả năng đi ngang quanh vùng 1210 – 1230 điểm để kiểm định lại cung – cầu, sau đó mới có thể xác định xu hướng tiếp theo trong giai đoạn tới.

 

Với kịch bản tích cực, trong thời gian hấp thụ lực cung, VN-Index sẽ cần thời gian đi ngang tích lũy. Xu hướng mới sẽ được thiết lập nếu chỉ số kiểm định thành công vùng 1210 – 1230 điểm. Ngược lại, hỗ trợ ngắn hạn của thị trường được thiết lập tại vùng giá 1160 điểm nếu chỉ số quay lại trạng thái điều chỉnh ngắn hạn

 

Chiến lược hành động

Thị trường đang trong thời gian kiểm định lại cung – cầu, do đó nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn sẽ gặp khá nhiều rủi ro. Ưu tiên đưa danh mục về trạng thái phòng thủ và quan sát phản ứng của thị trường tại các mốc hỗ trợ để có hành động cho thời gian tới.

 

Hỗ trợ ngắn hạn của thị trường được thiết lập tại vùng giá 1160 điểm.

 

VN-Index đã hồi phục trong 17 tuần, đạt biên độ 220 điểm của nhịp hồi phục trung hạn, và không vượt qua được vùng đỉnh trung hạn trước đó. Nhà đầu tư cần xem xét đến kịch bản thị trường chung điều chỉnh ngắn hạn hoặc không tích cực là điều chỉnh trung hạn, mặc dù kịch bản này chỉ có xác suất thấp.