Chia sẻ:

Toàn cảnh thị trường: Bản tin ngày 12/03/2024 – Hỗ trợ vùng 1230 – 1210 điểm

 

Hỗ trợ vùng 1230 – 1210 điểm

Xem chi tiết Bản tin tại Toàn cảnh thị trường – Báo cáo ngày – 2024 03 12

 

Điểm số VN-Index tiếp tục giảm trong phiên thứ 2 với khối lượng giao dịch thấp hơn phiên trước hơn 20%. Trên biểu đồ ngày, xu hướng tăng ngắn hạn của chỉ số đã kết thúc khi đường giá đã cắt xuống đường trung bình trượt MA10 ngày và đang có xu hướng cắt xuống đường MA20 ngày, tại vùng 1235 điểm. Chỉ báo kỹ thuật RSI cũng có trạng thái tương tự khi cắt xuống đường xu hướng tăng của chỉ báo trên biểu đồ ngày.

 

Thị trường đang vận động đảo chiều rõ rệt trên các biểu đồ khung nhỏ với động lượng giảm giá mạnh mẽ đi kèm khối lượng bán tăng mạnh, lực mua chủ động hiếm có. Các chỉ báo kỹ thuật như STOCK, RSI, MFI tiếp tục suy yếu, đặc biệt chỉ báo MACD sau khi tạo phân kỳ đã đảo chiều về đường Zero. VN-Index đã giảm qua vùng hỗ trợ 1240 – 1250 điểm. Như vậy, trong thời gian tới, VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh và tìm lại điểm cân bằng tại vùng hỗ trợ xa hơn là 1230 – 1210 điểm. Đây cũng là vùng có hỗ trợ tại đường trung bình trượt MA20 ngày.

 

Hỗ trợ tiếp theo của thị trường được thiết lập tại vùng giá 1200 điểm, tương đương vùng Fibo 50% (biểu đồ).

 

Chiến lược hành động

VN-Index đã xác nhận tín hiệu đảo chiều khi giảm qua đường hỗ trợ ngắn MA10 ngày. Đà giảm có khả năng tiếp diễn cho đến khi thị trường tìm được vùng cân bằng mới và tái tích lũy trở lại. Do đó, trong giai đoạn tới, chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh về mốc 1230 – 1210 điểm, xa hơn là vùng 1200 điểm.

 

Nhà đầu tư đã chốt lời đưa danh mục về trạng thái an toàn có thể đứng ngoài quan sát chỉ số tại các ngưỡng hỗ trợ và chọn lọc các mã khỏe hơn thị trường để đưa ra hành động khi VN-Index tìm lại điểm cân bằng và cho tín hiệu tích cực, có thể giao dịch trở lại.

 

Quá trình điều chỉnh ngắn hạn của thị trường, VN- Index có hỗ trợ ngắn hạn được thiết lập tại vùng giá 1230 – 1210 điểm, xa hơn là vùng 1200 điểm.