Chia sẻ:

BẢN TIN ETF – Dự báo thay đổi danh mục VN30 và VNFIN LEAD kỳ Q3/2023

Chúng tôi thực hiện dự báo thay đổi danh mục VN30 và VNFIN LEAD kỳ Q3/2023 như sau:

  1. Với chỉ số VNFIN LEAD: Chúng tôi dự báo SSB BVH có thể bị loại khỏi rổ chỉ số. Chiều ngược lại, chúng tôi dự báo không có cổ phiếu thêm mới vào rổ chỉ số trong đợt điều chỉnh này;
  2. Với chỉ số VN30: Chúng tôi dự báo NVL và PDR có thể bị loại khỏi rổ chỉ số. Chiều ngược lại, SSBSHB là hai cổ phiếu có cơ hội được thêm vào rổ chỉ số này. Các cổ phiếu dự phòng có thể sẽ bao gồm: EIB, PNJ, REE, DGC, MSB (trong đó EIB đang sát nút SHB để đủ điều kiện vào rổ VN30).

 

Xem chi tiết báo cáo tại: 2023 06 29_Ban tin ETF_(VN30&VNFL)