Chia sẻ:

Bản tin Dự báo tiền tệ tuần từ 19.12.2022 đến 23.12.2022

– Tuần qua, một loạt các Ngân hàng Trung Ương lớn trên thế giới thực hiện điều chỉnh lãi suất chính sách để kiểm soát lạm phát.
– Trong nước, hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức cuộc họp với các ngân hàng thương mại nhằm tìm giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.
– Thị trường ngoại hối diễn biến ổn định hơn sau khi giảm mạnh trong 2 tuần trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát tín hiệu sẵn sàng mua lại USD.

Xem chi tiết: BẢN TIN THỊ TRƯỜNG Tháng 12 – Tuần 3